De fleste danskere som får lavet tænder i udlandet rejser til Sverige eller Tyskland .Desuden er der en del som tager til Polen og Ungarn. Enkelte får lavet tænder i Spanien og Thailand. Det er dog ikke ret mange det drejer sig om idet der sidste år blev givet sygesikringstilskud  til behandlinger i udlandet på 7 mill. kroner. Det samlede sygesikringstilskud årligt til tandpleje er på 1417 millioner  kroner,dvs at ca.0,5% af midlerne går ud af landet! Årsagen til det lille antal skal ses i lyset af at patienterne ikke kan kontrollere kvaliteten og desuden ved man ikke om der er rimelige klagemuligheder, når behandlingen mislykkes. Hertil kommer at man ofte er nødt til at rejse til den behandlende tandlæge for at få rettet ting ved det udenlandske arbejde fordi danske tandlæger er bange for at de påtager et behandleransvar hvis de forsøger at afhjælpe mangler.