Juridisk information

 

Indholdet på tandogmund.dk er udelukkende til informationsbrug.

Oplysningerne kan på ingen måde erstatte kompetent undersøgelse, rådgivning og behandling.

Indholdet på tandogmund.dk bør og kan ikke bruges som basis for at stille diagnoser eller indlede behandling.

tandogmund.dk kan på ingen måde drages til ansvar, hverken direkte eller indirekte, for nogen skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brugen eller misbrugen af informationer indeholdt eller forudsat i disse dokumenter.

Alt materiale på disse sider tilhører ophavsretligt tandogmund.dk, også indlæg der er sendt til "Spørg tandlægen". Materialet må ikke kopieres, sælges distribueres eller på anden måde gengives uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra tandogmund.dk.

Brugere kan dog frit printe materialet til eget privat ikke kommercielt brug på disse betingelser.

- Dokumenterne forbliver hele og uredigerede
- Intet gebyr må tages for privat udlån af materialet
- At ophavsrettigheder og "www.tandogmund.dk" udtrykkeligt angives som kilde
- Samt at disse juridiske informationer vedhæftes

Bidragydere skal opgive deres fulde navn og må ikke overdrage retten til at sende materialet til andre personer.

Copyright 2000 www.tandogmund.dk
All rights reserved.